Odczyt i weryfikacjię dokumentów opatrzonych bezpiecznych podpisem elektronicznym umożliwia
SmartSign  
Listy CRL publikowane przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne
nccert certum kir
Otwieranie dokumentu możliwe jest za pomocą programu
  AcrobatReader