Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ochrona prywatności 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ("MIB") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez MIB (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek MIB.

Administrowanie Serwisami

Czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem Dziennika Urzędowego Ministra Infrastruktury i Budownictwa zapewnia komórki organizacyjne odpowiedzialna za Informatyke w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych, 
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, 
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, 
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

 

Mechanizm cookies

 • Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 • MIiB przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
 • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

 • Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
 • Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami MIB. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 • Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, MIiB może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 • MIB zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo 

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 
 • Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. 

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.

 • 2017
 • 2016
 • 2015
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-01-02
2 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-01-17
3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich PDF 2017-01-17
4 Decyzja Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-01-23
5 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2017 r.

PDF

PDF

2017-02-01
6 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad PDF 2017-02-14
7

Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym

PDF 2017-02-17
8 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

PDF

PDF

PDF

2017-02-21
9 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport

PDF

PDF

2017-02-21
10 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-02-22
11 Decyzna Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-02-24
12 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2017-02-27
13 Decyzja Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-03-01
14 Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategi Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) PDF 2017-03-17
15 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw GSM-R PDF 2017-03-17
16 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych PDF 2017-03-17
17 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-03-23
18 Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi PDF 2017-03-24
19 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-03-24
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/01/2017 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2017-03-24
21 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny PDF 2017-03-24
22 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2017-03-28
23 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2017-03-28
24 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. PDF 2017-03-30
25 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii PDF 2017-04-10
26 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-04-21
27 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-04-24
28 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2017 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2017-04-26
29 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie planowania osłony technicznej infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym PDF 2017-04-27
30 Decyzja Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-05-08
31 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa PDF 2017-05-09
32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2017-05-13
33 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2017-05-13
34 Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF 2017-05-15
35 Decyzja Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-05-16
36 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze" PDF 2017-05-19
37 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2017-05-19
38 Decyzja Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-05-24
39 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Wspólny Bilet" PDF 2017-05-26
40 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa PDF 2017-06-05
41 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych PDF 2017-06-05
42 Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-06-12
43 Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej PDF 2017-06-13
44 Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkalniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa PDF 2017-06-13
45 Decyzja Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-06-21
46 Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji elektronicznej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa PDF 2017-06-23
47 Decyzja Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-06-24
48 Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastryktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych PDF 2017-06-26
49 Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PDF 2017-06-28
50 Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-07-18
51 Decyzja Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-07-19
52 Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-07-19
53 Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Transportu Samochodowego PDF 2017-07-31
54 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-08-01
55 Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-08-01
56 Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii PDF 2017-08-03
57 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2017-08-17
58

Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

PDF 2017-08-29
59 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności PDF 2017-09-01
60 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych PDF 2017-09-04
61 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-09-14
62 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-09-14
63 Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaniesienia Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego PDF 2017-09-19
64 Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie PDF 2017-09-27
65 Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-09-28
66 Decyzja Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2017-09-28
67 Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2017-09-29
68 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2017-10-05
69 Decyzja Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-10-10
70 Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-10-12
71 Decyzja Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-11-02
72 Zarządzenie Nr 43 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" PDF 2017-11-09
73 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2017-11-09
74 Zarządzenie Nr 44 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2017-11-15
75 Zarządzenie Nr 45 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-11-27
76 Decyzja Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-11-29
77 Zarządzenie Nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

PDF

PDF

2017-11-30
78 Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2017-12-07
79 Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości PDF 2017-12-15
80 Decyzja Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2017-12-19
81 Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2018 r.

PDF

PDF

PDF

2017-12-22
82 Zarządzenie Nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2017-12-22
83 Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 44 Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA wobec których minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa PDF 2017-12-28
84 Zarządzenie Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 55 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna i PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna PDF 2017-12-28
Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-13
2

Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia w przygotowaniu wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. i organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

PDF 2016-01-19
3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy dokumentacji dotyczącej prywatyzacji spółek PKP Energetyka S.A. oraz Polskie Koleje Linowe S.A. PDF 2016-01-20
4 Decyzja Nr 2  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-01-20
5 Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-01-20
6 Decyzja Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-01-25
7 Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-02-18
8 Decyzja Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF  2016-02-18
9 Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2016 roku PDF 2016-02-19
10 Decyzja Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-02-22
11 Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-02-23
12

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

PDF 2016-02-24
13 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców łączących funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego PDF 2016-02-24
14 Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-03-04
15 Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2016-03-07
16 Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw GSM-R PDF 2016-03-07
17 Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-14
18 Decyzja Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016--03-15
19 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/2/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
20 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/3/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF

2016-03-15
21 Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2016-03-25
22 Decyzja Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-03-31
23 Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-03-31
24 Decyzja Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-03-31
25 Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2016-04-13
26 Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru

PDF

PDF

2016-04-13
27

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 294 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF 2016-04-13
28 Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne" PDF 2016-04-13
29 Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w jednostkach budżetowych funkcjonujących w częściach budżetu państwa 18, 26 i 39

PDF

PDF

2016-04-20
30 Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
31 Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

PDF

PDF

2016-05-10
32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie PDF 2016-05-19
33 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości
 

PDF

PDF

2016-05-19
34 Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie planowania osłony technicznej linii kolejowych o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym PDF 2016-05-25
35 Zarządzenie Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu nadzoru nad działalnością Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

PDF

PDF

2016-05-25
36 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-05-25
37 Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDF

PDF

2016-05-30
38 Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych PDF 2016-05-31
39 Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 maja 2016 r.w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet” PDF 2016-05-31
40 Decyzja Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-05-31
41 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2016-06-03
42 Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-08
43 Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-06-09
44 Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-06-10
45 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz działów administracji rządowej - budownictwo planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport PDF 2016-06-17
46 Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

PDF

PDF

2016-06-17
47 Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie procedury planowania i realizacji budżetu dla części 18, 26 i 39 PDF 2016-06-17
48 Decyzja Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-20
49 Decyzja Nr 20 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-06-24
50 Decyzja Nr 21 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-07-01
51 Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Centralnego Portu Lotniczego PDF 2016-07-06
52 Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia Ministra Skarbu Państwa w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej spółce Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-08
53 Decyzja Nr 26 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-07-08
54 Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych PDF 2016-07-20
55 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF 2016-07-26
56 Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o. o. PDF 2016-07-26
57

Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi

PDF 2016-08-04
58 Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie PDF 2016-08-04
59 Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy PDF 2016-08-04
60 Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-10
61 Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 18, 26 i 39 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-08-12
62 Decyzja Nr 27 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 sierpnia 2016 r. zminiająca decyzję w sparwie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-08-18
63 Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-08-23
64 Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego PDF 2016-09-14
65 Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich PDF 2016-09-15
66 Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-15
67 Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny osiągnięć w dziedzinie rewitalizacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-09-15
68 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku"

PDF

PDF

2016-09-23
69 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

2016-09-29
70 Zarządzenie Nr 43 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-09-29
71 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF

PDF

2016-09-29
72

Zarządzenie Nr 46 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
73 Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2016-10-03
74 Zarządzenie Nr 49 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-10-10
75 Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie  Regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych PDF 2016-10-10
76 Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF 2016-10-11
77 Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego PDF 2016-10-28
78 Komunikat Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2016-10-28
79 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych PDF 2016-11-02
80 Decyzja Nr 29 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-11-07
81 Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym PDF 2016-11-07
82 Decyzja Nr 30 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r. PDF   2016-11-09
83 Zarządzenie Nr 52 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budynków PDF 2016-11-09
84 Zarządzenie Nr 53 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych PDF 2016-12-01
85 Zarządzenie Nr 54 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
86 Zarządzenie Nr 55 Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu PDF 2016-12-01
87 Decyzja Nr 32 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-09
88 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 295 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

PDF

PDF

2016-12-09
89 Decyzja Nr 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. PDF 2016-12-09
90 Decyzja Nr 34 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2016-12-12
91 Zarządzenie Nr 57 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF

2016-12-16

92 Zarządzenie Nr 56 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 2016-12-16

 

Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 29-12-2015
2 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 29-12-2015