Pozycja Tytuł Plik Data publikacji
1 Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa PDF 29-12-2015
2 Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 29-12-2015